ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในส่วนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมงาน สานพลัง สร้างเครือข่าย สถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องคชสาร อบจ.เชียงราย ในการนี้ นายกริช มากกุญชร ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายรับมอบเกียรติคุณบัตรหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมประเมินสถานศึกษาต้นแบบ จากนพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th