mecidiyeköy escort" /> [ข่าวศธจ.เชียงราย]กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย

ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ สกสค. ผู้รับผิดชอบติดตามนโยบาย การบูรณาการด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จ.เชียงราย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะทำงาน ลงพื้นที่ประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนสันกลางวิทยา ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย mecidiyeköy escort

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th