ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กระทรวงศึกษาธิการ ขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาที่เชียงราย

นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ที่รร.ผาขวางวิทยา ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง ซึ่งได้ข้อสรุปถึงแนวทาง "ผาขวางวิทยาโมเดล" โดยโรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียงจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล-ป.6 และจัดส่งต่อมาเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่รร.ผาขวางวิทยา พร้อมเปิดห้องเรียนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีพื้นฐานอาชีพ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th