ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายไกรพงษ์ จินดาคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย และการจัดการข้อมูลเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไชด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th