แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล" /> [ภารกิจผู้บริหารศธจ.เชียงราย]" ประชุมคณะอนุกรรมการ อยุทธศาสตร์ สนง.ศธจ.เชียงราย"

ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

" ประชุมคณะอนุกรรมการ อยุทธศาสตร์ สนง.ศธจ.เชียงราย"

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เลขานุการคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยเลขาอนุการคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 4/2567 โดยมี นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต1 จ.เชียงราย โอกาสนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout) จากนั้น ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองในเรื่องต่อไปนี้ 1.ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ให้กับเยาวชนจังหวัดเชียงรายิ 2. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 3. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพป.เชียงราย เขต 1,2,3.4 แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th