kubet ไทยคาสิโนออนไลน์" /> [ภารกิจผู้บริหารศธจ.เชียงราย]"พิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน"

ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"พิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน"

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. ฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) โดยมีผู้อำนวยการ กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ณ ร้านพอวาฟาร์ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย kubet ไทยคาสิโนออนไลน์

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th