แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41" /> [ภารกิจผู้บริหารศธจ.เชียงราย]ศธจ.เชียงราย คัดเลือกผลการดำเนินงานฯ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกัยอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกระดับภาค

ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย คัดเลือกผลการดำเนินงานฯ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกัยอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา" เป็นตัวแทนเข้าคัดเลือกระดับภาค

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ "โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำ รูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การคัดเลือก ผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สพป.เชียงราย เขต 3 สพม.เชียงราย สำนักงานอาชีวศึกษาเชียงราย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนพญาเม็งราย โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สถานศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 5 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ ปารค์เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาในแต่ละระดับ สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th