ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู นักเรียน รร.เชียงรายวิทยาคม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.15 น.นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน วันเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2567 โดยมี นายวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ รักษาการผู้จัดการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม นางพิมพลอย นันทะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม พร้อมคณะครู สภานักเรียนนำตรวจเยี่ยม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th