ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องไพฑูรย์ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย #ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ (รูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567) จากหน่วยงานดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง วิทยาลัยเทคนิคเทิง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคเทิง เทศบาลนครเชียงราย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1-4 สพม.เชียงราย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ ต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th