ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วง FERMATA (เฟอมาต้า) : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดสตริงคอมโบงานพ่อขุนฯ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23.00 น. นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเงินรางวัล ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่วงสตริงคอมโบ นักเรียน นักศึกษา จากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ที่เข้าร่วมการประกวดวงสตริงคอมโบ นักเรียน นักศึกษา งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2567 โดยมี นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมมอบรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ได้แก่ วง FERMATA (เฟอมาต้า) โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท เกียรติบัตรและถ้วยรางวัล ได้แก่ วงต้นสารภี โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตรและถ้วนรางวัล ได้แก่วง BELEBT JUNIOR โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร วง ROCK STAR W.P.K โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม วง THE SUN โรงเรียนแม่จันวิทยาคม วง PASTEL COLOR โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา วง BLOOM โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน ทุกวงที่ได้แสดงออกถึวความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทางด้านดนตรี ที่ต้องมีความตั้งใจ ขยัน อดทน ฝึกซ้อมเป็นอย่างดี อย่างต่อเนื่อง มีการร่วมคิดร่วมทำ ยอมรับความคิดเห็นให้เกียรติกันและกัน ซึ่งเป็นผลดีที่จะทำให้ในอนาคตเด็กทุกคนจะอยู่ร่วมกับครอบครัว เพื่อน สังคม อย่างมีความสุขมี และขอชื่นชมผู้บริการสถานศึกษาที่ได้ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องดนตรี งบประมาณ ในการเดินทาง ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เต็มตามศักยภาพของนักเรียน ...ขอชื่นชมครูผู้ควบคุมวงและฝึกซ้อม ที่ท่านมีความมานะพยายามในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรี การร้องเพลง ให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องเต็มที่จนถึงเวทีการแข่งขัน ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกท่านที่ใช้ความรู้ ทักษะ ด้านการร้อง การเล่นดนตรี เทคนิค ประสบการณ์ มาประกอบการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้กับวงที่ไม่ได้รับเงินรางวัล และถ้วยรางวัล ในปีนี้ ให้ตั้งใจในการฝึกซ้อมและหาความรู้และเทคนิคในการเล่นดนตรี การร้องเพลง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันในปีต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th