ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

เลขา สช. เปิดงาน“วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์"

เลขา สช. เปิดงาน“วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์" วันอาทิตย์ที่ 4กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" APPLYING LANNA ARTS AND WISDOM TO ENHANCE THE SUSTAINABILITY OF PRIVATE SCHOOL EDUCATION. ณ โรงแรม ทีค การ์เต้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และมอบโล่รางวัล ดังต่อไปนี้ - รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลซึ่งอุทิศตนและทำคุณประโยชน์เพื่อการศึกษาเอกชน (ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด) - รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชน - รางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับการศึกษาเอกชนนอกระบบ - รางวัลเข็มสดุดีทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกซน ของเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ - รางวัลสดุดี ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ของสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 3 รางวัล - รางวัลเข็มทองคำ OPEC HONOR จำนวน 1 รางวัล - รางวัลสดุดีครูเอกชน จำนวน 13 รางวัล ประเภทผู้บริหาร ประเภทครูและบุคลากร - รางวัล OPEC AWARD - รางวัล OPEC Administrator Award ภาคเหนือ (ประเภทผู้บริหาร) จำนวน 29 รางวัล - รางวัล OPEC Teacher Award ภาคเหนือ (ประเภทครู) จำนวน 28 รางวัล - รางวัลผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 (12 โรงเรียน) จากนั้นได้คณะกรรมการจัดงานโดยเจ้าภาพจังหวัดเชียงราย ได้ส่งมอบธงสมาคมฯ 18 จังหวัดภาคเหนือ ให้เจ้าภาพจังหวัดตาก

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th