ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

อลังการ สวยงาม สมศักดิ์ศรี “วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ ตระการตาชาติพันธุ์"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น.นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงรับรองวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ยลยินศาสตร์ศิลป์ตระการตาชาติพันธุ์" ณ สวนอาหาร เอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 16 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 กล่าวต้อนรั ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาค/ศึกษาธิการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ/ นายกสมาคม ปส.กช./อุปนายกภาค/ ประธาน ปส.กช./ นายกสมาคม/ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ได้กล่าวชื่นชมคณะทำงานที่ได้ร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเอกชนทั้งในและนอกระบบที่ประสบผลสำเร็จสู่สาธารณะชนอย่างน่าภาคภูมิใจ ด้วยคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณะชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้มอบโล่เกียรติบัตรให้คณะทำงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยในงานมีการแสดงจากโรงเรียนดนตรีกาสะลองคำ ชื่อชุดการแสดง "ฟ้อนบูรณฆฎะ" การแสดงจากโรงเรียนอนุบาลพรรณี ชื่อชุดการแสดง "นางเสือดาว" การแสดงจากโรงเรียนบัณฑิตพิทยา ชื่อชุดการแสดง "ระบำจีน มั่ว หมิง ชวง" การแสดงจากโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ชื่อชุดการแสดง "ระบำพัดเกาหลีพูเชชุม" การแสดงจากโรงเรียนมารีรักษ์เชียงราย ชื่อชุดการแสดง "เวียงเจียงฮาย ราชธานี ศรีพญามังรายเจ้า" ในการนี้นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและเชิญชวนร่วมพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 "ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน" APPLYING LANNA ARTS AND WISDOM TO ENHANCE THE SUSTAINABILITY OF PRIVATE SCHOOL EDUCATION. ในวันอาทิตย์ ที่ กุมภาพันธ์ 2567 เวลา เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ทีค การ์เต้น สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th