ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

นำเสนอข้อมูลเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมนำเสนอข้อมูลเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "การจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ และฝึกฝนทักษะ ทางสังคม" ต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธาน คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th