ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ฟ้อนไหว้สาปูจาพญามังราย

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. จังหวัดเชียงราย จัดพิธีบวงสรวง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย และการแสดงฟ้อนไหว้สาปูจาพญามังราย ในโอกาสครบรอบเมืองเชียงราย 762 ปี 26 มกราคม 2567 ณ บริเวณพ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) และถนนรอบอนุสาวรีย์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีผู้ร่วมแสดงทั้งสิ้น 1,200 คน โอกาสนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนนักแสดง จำนวน 12 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th