ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สกร.เจียงฮายเกมส์

วันที่ 23 มกราคม 2567 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา "สกร.เจียงฮายเกมส์" ประจำปี 2567 ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สนามกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยมีทัพนักกีฬา และขบวนพาเหรดจากศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้ง 18 อำเภอเข้าร่วมอย่างคึกคัก การแข่งขันกีฬา "สกร. เจียงฮายเกมส์" ประจำปี 2567 นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา สกร.จังหวัดเชียงราย ได้มีโอกาสสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์เสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักศึกษา ผลการแข่งขันครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลเตรียมนักกีฬาเป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีทาในระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ ลำดับต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th