ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมเตรียมงานพ่อขุนฯ

วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น.นายวัลลภ ไม่จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางเกษณี สีไพร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th