ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

กิจกรรม "สุขใจไปกันเล้ย"

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และเปิดตัวโครงการวิจัย การใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการคัดกรองสุขภาพจิตหลังการระบาดของโควิด-19 และผลกระทบระยะยาวในโรงเรียนเขตชายแดนไทย : โรงเรียนสุขภาพใจ แนวทางการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายสนับสนุนและผลลัพธ์เชิงนโยบาย กิจกรรม "สุขใจไปกันเล้ย" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงราย โดยมี ศ.ดร.นพ.ริชาร์ด เจมส์ มอร์ด หัวหน้าฝ่ายระบาดวิทยาและอาจารย์แพทย์ มหาวิทยาลัย oxford และคุณวรรัตน์ เขื่อนเพชร ทีมงานวิจัย โดยได้รับความร่วมมือจาก เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย และหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th