ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 11 มกราคม 2561นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนต้นดีศึกษา ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 นักเรียน 62 คน ระดับประถมศึกษา นักเรียน 75 คน จากการตรวจเยี่ยมพบว่า นักเรียนทั้งสองระดับ มีความสุขกับกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องครัว ห้องประกอบการสะอาดถูกสุขลักษณะ ในการนี้ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายได้ชื่นชมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th