ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่

ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเชียงแสนอคาเดมี อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โอกาสนี้ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับฟังข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน นำเสนอโดย นางสุนีย์ เชื้อเจ็ดตน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และชื่นชมในการพัฒนาและส่งเสริมของสถานศึกษาที่สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนจนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลทั่วไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th