ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สภาการศึกษา Workshop Policy Lab พัฒนาแผนการศึกษาชาติ สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงจังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 กันยายน 2566 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา มอบหมายให้ นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาและรักษาการใตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง "กำลังคนสมรรถนะสูง" ด้วยกระบวนการ Policy Lab เพื่อจัดทำองค์ความรู้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง กว่า 50 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์คอินน์ เชียงรายรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th