ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย มอบรางวัลและเกียรติบัตร คลิปสร้างสรรค์ "ความเป็นพลเมืองดี"

มอบ-รับรางวัลและเกียรติบัตร คลิปสร้างสรรค์ "ความเป็นพลเมืองดี" นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้ทีมผู้เข้าประกวดคลิปวีดีโอสร้างสรรค์ "ความเป็นพลเมืองดี" ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ (กิจกรรมการเรียนรู้ "ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ระดับรางวัล ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ชื่อผลงาน "พลเมืองดี แบบโป่งแพร่วิทยา" รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านป่าแดด "เวทยาสมิทธิ์" สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ชื่อผลงาน "ซุปเปอร์ติ๋ม" รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 ศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพญาเม็งราย สังกัด สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ไม่มีชื่อผลงาน รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลชมเชย โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ชื่อผลงาน "ความเป็นพลเมืองดี" รับเกียรติบัตรเข้าร่วม รางวัลชมเชย โรงเรียนพญาเม็งราย (ไม่สะดวกเข้ารับรางวัล) สังกัด สพม.เชียงราย ชื่อผลงาน "ความเป็นพลเมืองดี" รับเกียรติบัตรเข้าร่วม รางวัลชมเชย โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไช สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 ชื่อผลงาน "ความเป็นพลเมืองดี" รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th