ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

วันของเด็ก...2566..

วันของเด็ก... นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ คณะบุคคลลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้โรงเรียนธารทิพย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลวงปู่ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ) และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th