ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สวัสดีปีใหม่....2566...

สวัสดีปีใหม่....2566... นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและรับพร-อวยพร โอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 แด่ นายประสิทธิ์ อำพิมพ์ ผอ.โรงเรียนสอนคนตาบอดแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารและนักเรียน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th