ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.อิงดอยเกมส์" ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษารการจังหวัดเชียงราย ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "กศน.อิงดอยเกมส์" ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2566 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว การแข่งขันฯ โดยมีนักกีฬาจาก สำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย จ.พะเยา จ.แพร่ จ.น่าน และ จ.เชียงราย เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีการแข่งขัน 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ เซปักตระกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล ฟุตบอล และกรีฑา โดยมี กศน.จ.เชียงรายเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ณ ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และสันทนาการ อบจ.เชียงราย (สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย) โดยได้รับเกียรติจาก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย กล่าวต้อนรับ นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.เชียงราย กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดการแข่งขัน นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมในพิธีเปิด

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th