ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มนักเรียน

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566 (คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการประกวดการแข่งขันของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา) ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สพม.เชียงราย โอกาสนี้ นางขนิษฐา เครือจักร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และ นายเกษมสันต์ เขตบุญไสย ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมการประชุม ณ สถานที่ข้างต้น

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th