ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

Infographic นำเสนอผลการดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565

Infographic นำเสนอผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่างๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th