บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

Mr. Sumpun Atasuwan

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน

sumpun.athasuwan@gmail.com


นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ

นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ

Mrs. Wilawan Sitiprasert

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

wila_1380@hotmail.com


นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

นางสาวปพิชญา นนทมาตย์

Mrs. Paphitchaya Nontamat

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Kokoka123@hotmail.com


นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ

นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ

Mrs. Prawpan Sunanta

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

pla,.su@hotmail.com


นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

Mrs. Supin Laothueng

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Supin@gmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ