ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงรายร่วมประชุม ๕ คณะ ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุม ๕ คณะ ประกอบด้วย ๑.คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ๒.คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงราย ๓.คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงราย ๔.คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ลาว ไทย เมียนมา จังหวัดเชียงราย ๕.คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผวจ.เชียงรายเป็นประธานการประชุม

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ