ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เดินหน้าชูธงครู ก. happy school

นายวิรัตน์ พานิช ประธานอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสกสค.จ.เชียงราย มีนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศธจ.เชียงราย เลขานุการ และดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศธจ.เชียงราย ร่วมประชุม โดยมีการนำข้อสรุปผลการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อ 5 มกราคม 2564 มาวิเคราะห์หาแนวทางดำเนินการเพื่อเสนอกศจ.เชียงรายต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ