ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในโรงเรียน

นางรัชดา รักษาศิลป์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการ จังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต ในโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 36

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางสาววนัญศิมา สักลอ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ