ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย

16 พฤศจิกายน 2566 นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เข้านิเทศ ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา วิทยาลัยเชียงราย และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ และโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บริบูรณ์ธนวัฒน์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.พัชนี ทองคำ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ