ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายธนู ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ของกระทรวงศึกษาธิการและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ" ในการนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเชียงใหมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ