ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ

>> วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาอนุญาตให้ พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายสะอาด คำตัน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ การศึกษาของบุคลากรในพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ ดร.สมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และรายงานผล การดำเนินงาน

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ