ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

.กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

$$$...กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิต ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บรรจุในวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายจักรกฤช อินเปี้ย กลุ่มวิชาเคมี บรรจุโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สังกัด สพม. 36 2. นายวีระยุทธ คำดี กลุ่มวิชาชีววิทยา บรรจุโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.36 3.น.ส.เปรมกมล อินหลี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัด สพม.36 ในโอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ให้โอวาทและแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครู ณ ห้องประชุมนพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ