ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

.กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

$$$...กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย นักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิต ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บรรจุในวันที่ 1 มีนาคม 2562 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นายจักรกฤช อินเปี้ย กลุ่มวิชาเคมี บรรจุโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม สังกัด สพม. 36 2. นายวีระยุทธ คำดี กลุ่มวิชาชีววิทยา บรรจุโรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม.36 3.น.ส.เปรมกมล อินหลี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ บรรจุโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัด สพม.36 ในโอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ให้โอวาทและแนวปฏิบัติในการเป็นข้าราชการครู ณ ห้องประชุมนพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ