ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหนังสือทำมือ/หนังสือเล่มเล็ก

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมหนังสือทำมือ/หนังสือเล่มเล็ก ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561 โดยทีมวิทยากร จากคณะครูโรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน สพป.เชียงราย เขต 4

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางวรุณี แก้วสุข


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ