ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตรวจติดตามอาหารกลางวันนักเรียน

&&&...เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61 นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจาก ผวจ.เชียงราย ให้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงรายเขต 1 โดยมี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย ที่โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) และโรงเรียนบ้านน้ำลัด อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ