ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561

วันที่ 26 พ.ค.2561 ที่หอประชุม โรงเรียนสันโค้ง (จรูญราษฎร์) นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจำปี 2561 โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการดูแลบุตรหลานได้อย่างเหมาะสมโดยทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ครอบครัวเข้มแข็งมีความอบอุ่น เกิดความสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีนายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายญาณทัช สิริวัฒน์ ผอ.สนง.ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับ มีผู้ปกครองและนักเรียนจาก 10 โรงเรียนในอ.เมืองเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ***นายนพรัตน์ กล่าวว่า การเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่เด็กในปัจจุบัน ต้องให้เด็กมีความคิดร่วมกับผู้ใหญ่ เปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง การเข้าค่ายจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีการเล่นเข้าไปมีส่วนประกอบอยู่ด้วย เพื่อให้เด็กเรียนโดยการเล่น ทำให้เด็กมีการพัฒนาหาเหตุผลและหาแหล่งข้อมูลความรู้ได้ด้วยตัวเอง ผู้ปกครองต้องทำความเข้าใจ ให้ความเอาใจใส่และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการที่ดี มีอนาคตที่เข้มแข็ง ***กิจกรรมค่ายครอบครัวสุขสันต์ฯแบ่งการเรียนรู้เป็น 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานศิลปวัฒนธรรม ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ฐานบทบาทหน้าที่ของครอบครัว ฐานทักษะชีวิต และการสร้างภูมิคุ้มกันฐานศิลปะที่ได้มากกว่าศิลปะ ด้วยหลัก แม่เย็บ ลูกเขียน โรงเรียนจำหน่าย กระจายรายได้สู่ชุมชน ตัวอย่างเช่น การสอนวิชาศิลปะของ นายอนุศักดิ์ ฮงประยูร ครูสอนวิชาศิลปะ โรงเรียนห้วยไร่สามัคคี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ให้นักเรียนลงมือทำลวดลายต่างๆบนถุงผ้าด้วยตัวเอง และเป็นผู้คิดผลงานถ้วยกาแฟภาพความร้อน โดยถ้วยกาแฟสีดำจะเปลี่ยนเป็นภาพเจ้าของถ้วยกาแฟเมื่อเติมน้ำร้อนลงไป กลายเป็นสินค้าที่สามารถนำไปจำหน่ายหารายได้พิเศษได้

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ