ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ต้อนรับ เลขา กพฐ.

$$$....นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ในโอกาสบรรยายพิเศษให้ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติโรงเรียนนิติบุคคล" และประชุมสามัญใหญ่ ประจำปี 2560 ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ สังกัด สพป.และ สพม.ทุกเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ