ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ทบทวนภารกิจงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เชียงราย โดยมี นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายและข้าราชการในกลุ่มพัฒนาการศึกษาและกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชาวดอย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ