ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

มุมมองผู้บริหารกับการจัดการศึกษาพื้นที่ชายขอบ

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีกเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางเกษณี สีไพร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา "มุมมองผู้บริหารกับการจัดการศึกษาพื้นที่ชายขอบ" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสันติคีรี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ