ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน.พาน

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และทีมผู้บริหารร่วมลงพื้นที่สนับสนุนข้อมูล การตรวจราชการฯ ซึ่งมีผู้บริหารในสังกัด กศน.จังหวัดเชียงรายร่วมรับฟังนโยบายการตรวจราชการ ฯ ณ วิสาหกิจชุมชนการเย็บผ้า - ปักผ้า บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนของ กศน. อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ธนาวุธ รับงาน-ภาพ /ขนิษฐา-ข่าว

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ