ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการในพื้นที่

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร) ตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นอาคารเช่าจากเอกชน พร้อมรับฟังข้อมููลในการในการดำเนินงานของสำนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดหางบประมาณ หรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วย นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และ นายสุรพล วงศ์หวัน ผอ.กศน.เชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรูปแบบ ความร่วมมือ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือของ สำนักงาน กศน. และ ศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกันบูรณาการทรัพยากรบุคคล วิชาการ โดยมีศึกษาธิการภาค 16 เป็นจุดเชื่อมโยง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ