ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

...งินดีแล้ว แขกแก้วมาเยืยน...

นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงาน และข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสุคิด พันธุ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, นางจินดา กำลังประสิทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะในโอกาสศึกษาดูงานหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสของจังหวัดเชียงราย" และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ