ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ประชุมคณะอนุกรรมการ"

23/4/2556 "ประชุมคณะอนุกรรมการ" ????นายวิรัตน์พานิช ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบโฮมสคูล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ????โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา เลขานุการคณะอนุกรรมกาฯ และนายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม และ นำเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด Cr. ธีรดล/ ศธจ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ