ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

6/1/2564 ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตฯ

6/1/2564 ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตฯ (ภาคเช้า) นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันทำบุญปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสย้ายมาสำนักงานแห่งใหม่ และเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 และมีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด (ภาคบ่าย) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (นางจินดา กำลังประสิทธิ์) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทุกคน สาระสำคัญมีดังนี้ 1. การบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐ 3. การฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ