ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

19/12/2563 "สอบสัมภาษณ์"

19/12/2563 "สอบสัมภาษณ์" วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการฯ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รองประธานคณะกรรมการฯ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ 38 ค(2) กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 55 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (อภิวัฒน์ กันศรีเวียง /ภาพ-ข่าว)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ