ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"รักและผูกพัน ครอบครัว ศธจ.เชียงราย"

30-09-2563 "รักและผูกพัน ครอบครัว ศธจ.เชียงราย" สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นำโดย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมุทิตาจิต เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมนึก ดาดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ บริเวณ โรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยความ สนุกสนาน และร่วมมือร่วมใจ เป็นการเชื่อมความรัก ความสามัคคี ตามประสาพี่น้อง ได้มีการจัดการแข่งกีฬาพื้นบ้าน ประเภทต่างๆ เพื่อ เชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด โอกาสนี้ นายพรศักดิ์ จินา ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, นางสาวเต็มจิต จันทคา รองศึกษาธิการจังหวัดตาก และนางสาวนงนุช อนันต์วัฒนชัย รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มาฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่ง รองศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ