ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

หาแนวทางป้องกันไวรัส

&&&...นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ...โอกาสนี้ นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และหามาตรการแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโคนา 2019 ในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ