ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

&&&... นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และคณะร่วมติดตามท่านผู้ตรวจราชการ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21-11-62 เวลา 09.00 น. พื้นที่ โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เวลา 13.00 น. พื้นที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย .../ภาพ-ข่าว : กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ