ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ร่วมพิธีบำเพ็ญกระกุศลศพ พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย และ อำเภอพญาเม็งราย ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) ป.ธ.๖ อดีตเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง)ณ ศาลาบำเพ็ญบุญอนุสรณ์ เชิด-อัมรา มุนิกานนท์ วัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
plancr.moe@gmail.com
Create:08-09-2017
จัดการระบบ